ชื่อ - นามสกุล :นายชวนินทร์ บรรเทิงศักดิ์ศิริ
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ