ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี ม่วงคำหมื่น
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : รองปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ