ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์ชญา อนุพันธ์สืบสาย
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ